Telefon: +420 734 487 797 | Email: vyskov@cmmj.cz | Adresa: Dům odb. sl. Komenského 9, Vyškov 682 01 | ČÚ: 153472236/0300 | IČ: 67777911

Kurzy

Kurz uchazečů o první lovecký lístek

Kurz uchazečů o první lovecký lístek slouží jako příprava na složení zkoušky z myslivosti, která je povinnou součástí pro vydání loveckého lístku.

Přihlášku do kurzu je možné podávat do konce prosince každého roku u jednatele OMS Vyškov, vždy na kurz začínající v následujícím kalendářním roce. Přihláška je k dispozici pod textem.

Začátek kurzu je v lednu. Výuka probíhá 10 po sobě následujících týdnů vždy v sobotu, kdy každý den zahrnuje 8 výukových hodin (tj. celkem 80 výukových hodin). Následně je po zbytek roku vykonávána myslivecká praxe ve zvolené honitbě. V únoru následujícího roku probíhá ve 4 po sobě jdoucích týdnů vždy v neděli opakující kurz pro ověření a doplnění potřebných znalostí na složení zkoušky z myslivosti. Součástí kurzu jsou 2 povinné střelby a po ukončení opakovacího kurzu jsou 1 zkouškové střelby. Po jejich absolvování je adept připuštěn ke zkouškám z myslivosti.

Aktuality k základnímu i opakujícímu kurzu jsou zveřejňovány v Členství – Kurzy – Základní/Opakovací kurz. Doporučujeme uchazečům pravidelně sledovat tyto stránky.

Rozvrh kurzu je rozdělen na jednotlivé skupiny předmětů, jak jsou zařazeny u zkoušky z myslivosti dle Vyhlášky MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

Skupina předmětů I. – Myslivecká osvěta
Dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti; význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika; osobnost myslivecké, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice

Skupina předmětů II. – Legislativa
Právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti; řízení myslivosti; plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika

Skupina předmětů III. – Zoologie
Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)

Skupina předmětů IV. – Péče o zvěř
Chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie); péče o zvěř (včetně přikrmování, výstavby a údržby mysliveckých zařízení); ekologie a její využití v myslivecké praxi, ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám způsobených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře

Skupina předmětů V. Myslivecká kynologie a nemoci zvěře
Myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a používání loveckých psů); nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení); nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocím a jejich léčení)

Skupina předmětů VI. Zbraně a střelivo, první pomoc
Lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečností opatření); základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

Skupina předmětů VII. – Lov zvěře
Způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla; lovecké stopařství; ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí

Dokumenty ke stažení