Telefon: +420 734 487 797 | Email: vyskov@cmmj.cz | Adresa: Dům odb. sl. Komenského 9, Vyškov 682 01 | ČÚ: 153472236/0300 | IČ: 67777911

Příspěvky

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem. Členský průkaz je po zaplacení příspěvku ke stažení a vytisknutí v aplikaci Diana (swdiana.cmmj.cz).

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (okresní myslivecký spolek dle místa trvalého pobytu nebo dle zájmu uchazeče). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

V rámci členského příspěvku je každý člen ČMMJ pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s (tj. povinné smluvní pojištění myslivce vyplývajícího ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).

Výše členského příspěvku je uvedena na oficiální webové stránce ČMMJ https://www.cmmj.cz/clenstvi-v-cmmj/, případně níže na této stránce. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Číslo účtu: 153472236/0300